Eko sklad subvencije za nakup toplotne črpalke

Spodbujanje gradnje okolju prijaznih ogrevalnih naprav spodbuja tudi naša država. Za lažje financiranje toplotnih črpalk lahko pridobimo tako imenovano subvencijo preko eko sklada za toplotne črpalke, razumljivo pa tudi za to obstajajo razpisani določeni pogoji:

  • pred oddajo vloge naložba ne sme biti realizirana
  • predračun za končni produkt mora biti izstavljen na fizično osebo, ter ne na samostojnega podjetnika oziroma pravno osebo
  • fizična oseba, ki kandidira na razpisu mora biti investitor ali lastnik nepremičnine, kandidira pa lahko tudi ožji družinski član ali najemnik s pisnim soglasjem lastnika
  • naložba je lahko izvedena samo na stanovanjski stavbi – eko sklad pridobi potrebne informacije preko GURS-a in zemljiške knjige
  • vgradnjo in zagon toplotne črpalke lahko opravi le registriran izvajalec, strokovnjak na tem področju

Pri nakupu toplotne črpalke se srečamo s stroški kot so v osnovi nabava toplotne črpalke, vgradnja ter nabava in namestitev hranilnika toplote. Kasneje pa je za pravilno delovanje potrebna še ureditev povezave hranilnika toplote s toplotno črpalko, ter cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote. Zagotoviti je potrebno tudi ustrezno krmilno in varovalno opremo.

Višina finančnih sredstev nepovratne spodbude eko sklada znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar pa ne sme presegati nekaterih pogojev:

  • 000 € – toplotne črpalke zrak-voda z minimalnim grelnim številom 3,3 do 3,6
  • 500 € – toplotne črpalke zrak-voda z minimalnim grelnim številom nad 3,6
  • 000 € – toplotne črpalke za ogrevanje in pripravo sanitarne vode, tipa zemlja-voda ali   voda-voda

Vlogo za odobritev subvencije eko sklada za izvedbo investicije najdete na spodnjem spletnem naslovu: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=41

Ta vnos je bil objavljen v Razno. Zaznamek za trajno povezavo.